Skip to content

Emissions de gasos d’efecte hivernacle al sistema agroalimentari espanyol

Emissions de gasos d’efecte hivernacle al sistema agroalimentari i petjada de carboni dels aliments a Espanya.

http://www.raing.es/sites/default/files/INFORME_RAING_23102020%20%2814.12h%29.pdf