Skip to content

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

El Mapa de sòls de Catalunya 1:250.000 (MSC250M) és un document cartogràfic que proporciona una visió global de l’estructura edàfica del país i ofereix, de forma sintètica, informació sobre la distribució dels sòls en el territori, les seves morfologies, i les seves característiques físiques, químiques i biològiques.

https://www.icgc.cat/en/Public-Administration-and-Enterprises/Tools/Geoindex-viewers/Geoindex-Sols